Miljö & Säkerhet

Miljö & Säkerhet

Vi är ett finskt familjeföretag med skandinaviska värderingar. För oss är det viktigt att producera våra tjänster på ett hållbart sätt med miljön och säkerheten i fokus. Vi fäster stor uppmärksamhet vid planeringen av våra transporter så att vi kan effektivt minska all form av miljöpåverkan.

Marknadens grönaste transporter

Vi vill att våra kommande generationer skall få växa upp på en planet där rent vatten, ren luft och miljö är en självklarhet. En av våra viktigaste miljömålsättningar är att vara med och bidraga till detta. Vi trafikerar redan idag med de nyaste och renaste motorerna. Användningen av miljödiesel, HVO, fortsätter att öka i andel tankad diesel. Vår målsättning är att vid 2025 producera marknadens grönaste transporter.

Alternativa bränsletyper för framtidens transporter

Framtidens transporter kommer i huvudsak att framföras med helt andra bränsletyper än vi är vana vid idag. Vi har höga ambitioner att testa nya alternativa bränslen. I vårt miljöprojekt ingår idag testning av bilar drivna på bland annat gas och el.

Trafiksäkerhet alltid på pole position

Våra chaufförer är erfarna experter som regelbundet utbildas i trafiksäkerhet, lastsäkring, ekonomisk körning och nya bestämmelser. Vi ser det som en självklarhet att ha marknadens säkraste transportlösningar och en utrustning som möjliggör att vi kan förflytta alla typer av gods på ett säkert sätt. Tillsammans med varuägare deltar vi aktivt i att förbättra säkring av gods på bil för att göra trafiken ännu tryggare.