Landsvägstransporter

Landsvägstransporter

Vi erbjuder marknadens mest flexibla och innovativa lösningar i hela Skandinavien. Ett heltäckande nätverk för alla typer av försändelser från paketgods till fulla laster.

Direkt kontroll av hela leveranskedjan

Vi vill göra det enkelt och effektivt för våra kunder. För att säkerställa en hög kvalitet och konstant uppföljning sköter en och samma kontaktperson hela transportkedjan från bokning till leverans. Genom vårt eget nätverk levererar vi direkt så långt som möjligt utan omlastning från produktion till kund allt från pallgods, styckegods till fulla laster.

Flexibilitet internationellt och inrikes möter kundens önskemål

Vår flotta är helt dynamisk och trafikerar dagligen mellan alla skandinaviska länder. Vi utför även inrikestransporter inom Finland, Sverige, Norge och Danmark. För att möta kunders behov erbjuder vi även dagliga avgångar från Skandinavien till och från övriga Europa.

Tekniska transportlösningar för varierande transportbehov

Breddningsbara trailers, direkta gränsöverskridande leveranser med bakgavellyft, dubbel lastplan och justerbar innerhöjd gör att vi kan erbjuda effektiva transportlösningar på den mesta typen av gods. Med hjälp av vårt IT system kan du som kund följa med transporten och vi kan levererar detaljerade rapporter och statistik vad gäller transporterad godsmängd och leveranssäkerhet.

Effektiva lösningar från smått till stort

Paketleveranser – vi sköter om mindre paketdistribution inom hela vårt trafikområde.

Styckegods och delpartier – daglig lastning av mindre partier där vi undviker omlastning gör att leveransernas ledtid förkortas.

Fulla laster – kostnadseffektiva transporter av större godsmängder. Möjligheten att utnyttja lastutrymmet för kunden maximalt på ett miljövänligare sätt tack vare våra mångsidigt utrustade fordon. Justerbar innerhöjd gör att volymgods fraktas på ett för kunden förmånligare sätt.

HCT (high capacity transport) – framtidens grönare alternativ. Möjlighet att transportera 27,2 flm med ett och samma ekipage. Vi kan erbjuda den varianten för närvarande med ett begränsat antal fordon.

Express – vi levererar tidkritiska försändelser oberoende av storlek inom hela Skandinavien inom 3-48h beroende på destination. För att snabba upp leveransen av större försändelser kan vi sätta in extra chaufförer på vissa rutter.

Kontakta oss

Växeln
Dejourering 24/7

+358 20 734 5030

Försäljning

+358 10 583 5744

sales@fsn.fi

Begär offert

Boka transport