Bränsletillägg

Bränsletillägg

En väsentlig del av kostnaden för transporter utgörs av drivmedelskostnader. Bränslepriset justeras månatligen med en koefficient som direkt kan appliceras på den totala transportkostnaden. Detta gäller både när priset går upp och ner.